STABO voorziet in zijn projecten zeer regelmatig breedplaten. Kan u mij vertellen waarom?
G. Vermoesen: Het voorzien van vloeren uit breedplaten gaat voor ons hoofdzakelijk gepaard met tijdswinst. Bij normale overspanningen tot 7 à 8 meter voorzien we het steeds en dat komt overeen met 90 % van de gevallen.

Is tijdswinst het enige voordeel voor u?
G.V.: Neen, uiteraard niet. De onderkant van breedplaten biedt een propere en egale afwerking. Het is dus geen probleem om ze zichtbaar te laten. Een bijkomende en niet te onderschatten voordeel is van economische aard. Zo spaar je met breedplaten de kosten van de bekisting uit en is reeds 60 % van de wapening voorzien in de predal.

Ik kan er dus uit afleiden dat u het steeds voorschrijft in uw lastenboeken?
G.V.: Vandaag de dag is elke aannemer wel vertrouwd met het systeem van breedplaten. In de uitzonderlijke gevallen waarin we toch een ander systeem zouden voorstellen, vragen de aannemers zelf of het niet in breedplaten kan worden voorzien. Ook voor de aannemer biedt het gebruik van breedplaten veel voordelen. Dankzij breedplaten bespaart de aannemer heel wat werk op de werf. Ze moeten ook minder bekisters voorzien, waardoor ze op uurlonen kunnen besparen. Zonder nog te spreken over de moeilijkheid om goed opgeleide mensen te vinden. De vaak strakke planningen kunnen vlot worden gevolgd omdat ze ook minder onderhevig zijn aan de weersomstandigheden.

Het Studiebureau STABO werkt zeer nauw samen met het architectenbureau AR-TE. Voorzien de architecten breedplaten al in hun ontwerpen of bepaalt u dat?
G.V.: In principe leggen ze het niet op, maar er zijn veel gevallen waar ze het wel wensen. Wanneer het beton zichtbaar blijft, wordt automatisch gekozen voor breedplaten. Het risico op aftekeningen en oneffen vlakken is veel kleiner. Voor architecten is het uitzicht ook belangrijk, hé. Maar over het algemeen bepalen en kiezen wij, als studiebureau, welk vloersysteem wordt toegepast.

Welk type projecten heeft u zoal in uw portefeuille?
G.V.: STABO houdt zich voornamelijk bezig met grotere projecten zoals scholen, rusthuizen, ziekenhuizen en utiliteitsbouw. Ook appartementsgebouwen behoren tot onze portefeuille. Bij deze laatste projecten gaat onze voorkeur steeds uit naar breedplaten. Dit om barstvorming te vermijden, zeker als de plafonds worden voorzien van een pleisterlaag. Af en toe hebben we ook een aantal woningprojecten maar dit is meer uitzondering dan de regel.

In het STABO nieuwsmagazine van april 2008 haalt u een concreet voorbeeld aan waar breedplaten werden gebruikt om specifieke redenen, kan u dit even toelichten?
G.V.: Klopt. Ik beschreef er een alternatieve paddenstoelvloer voor het UZ Leuven, campus Gasthuisberg. De paddenstoelvloer bestaat uit een raster van kolommen met daarop een vloerplaat zonder balken. De kolommen verbreden wel naar de vloerplaat toe om een voldoende draagvlak te bieden; vandaar de benaming paddenstoelvloer. Het innovatieve bij deze uitvoering is het gebruik van breedplaten. Die hebben, over de volledige oppervlakte, niet enkel de functie van bekistingsplaat, maar samen met de druklaag, tevens een dragende functie. Voor dit project werkt STABO samen met een Nederlands architectenbureau dat zich specialiseert in ziekenhuizen. Zij hebben dit systeem van paddenstoelvloer met behulp van breedplaten voorgesteld. In Nederland is dit een veel voorkomend systeem. Na deze Nederlandse tip hebben we samen gezeten met een Belgische fabrikant, tevens lid van FEBREDAL, om de specifieke eisen van dit type paddenstoelvloer te bespreken. Na deze ‘brainstorm’ kwam de fabrikant met een aantal zeer bruikbare tips: Paddenstoelvloeren dragen in twee richtingen en in bepaalde zones ter plaatse van de kolom, krijg je druk aan de onderkant en trek bovenaan. Druk moet in de drukzone van de predal kunnen worden doorgegeven, wat een probleem is ter hoogte van de voeg. Door de breedplaten in de drukzone 10 cm van elkaar te plaatsen en de onderkant van deze ‘spleet’ te voorzien van een bekisting om de holte te kunnen volstorten met beton, verkrijg je een geheel dat de druk kan opnemen. Ook door dubbele afschuiningen te voorzien aan de randen van de breedplaten om de bijkomende wapening te plaatsen kan dit worden opgelost. Met deze kennis hebben wij dit verder uitgewerkt en beslist dit systeem toe te passen.

Wat zijn voor u nu de voordelen van een dergelijk systeem?
G.V.: Doordat de geprefabriceerde breedplaten zowel de dragende als de bekistingstaak op zich nemen, wordt er bij de bouw flink bespaard op de bekistingskost. Ook vergt deze constructie minder arbeid op de werf waardoor er een duidelijke tijdswinst merkbaar is: de werktijd op de werf voor de vloerplaat wordt bijna gehalveerd!
Ziet u nog andere voordelen in een paddenstoelvloer met breedplaten?
G.V.: Het systeem is zeer flexibel voor het inbouwen van technieken. In ziekenhuizen bijvoorbeeld, maar ook in kantoorgebouwen, ligt veel bekabeling en kanaalwerk. Vaak wordt die in de loop van de jaren vervangen. U zal ook wel begrijpen dat dit een vervelende en vooral tijdrovende taak is, zeker bij vloeren met doorhangende balken. Maar bij paddenstoelvloeren is deze ingreep eenvoudig uit te voeren. We zijn zo overtuigd van de vele troeven van dit constructiesysteem dat we het ook toepassen bij de uitbreiding van een bestaand gebouw aan het Universitair Ziekenhuis van Gent.

Hecht u belang aan een keurmerk voor de breedplaten?
G.V.: Ja, uiteraard. Het is de aannemer die uiteindelijk beslist met welke fabrikant hij gaat samenwerken, maar door steeds het BENOR-keurmerk te eisen in onze lastenboeken, geeft ons dit de zekerheid van voldoende controle. Op die manier is de kwaliteit van het element gegarandeerd.